Rotaya Başla

Döğmeci – Aydoğmuş Köyü

new

10 km
Parkur km

Group 763

2/10
Parkur Zorluk Derecesi

Group 764

6.5 Saat
Parkur Süresi

Konum: Parkur, Nallıhan’ın kuzeybatısındadır. İlçe merkezine uzaklığı 28 km.’dir Parkurun başlangıç noktası, Döğmeci Köyü’nün girişindeki su deposunun yanında, orman içine giren yol ağzındadır. Bu noktaya, İlçe merkezinden kuzeye giden D-140 karayolunun yaklaşık 5. km. ‘sinde batıya dönen ve Yakapınar, Çulhalar, Aydoğmuş, Döğmeci köylerine giden asfalt karayolu ile ulaşılır.

Genel Özellikleri: Yürüyüş parkuru, orman ve orman içi açıklıklardan geçer. Özellikle başlangıç noktasında meşe ormanları ve yaşlı karaçam ormanları özellik gösterir. Döğmeci Köyü’nün 1,5 km. kadar güneydoğusundaki Yapraklı Berber Pınarı mevkiinde bulunan 830 yaşındaki Karaçam ve Erenler mevkiinde bulunan 350 yaşındaki karaçam, anıt ağaç statüsündedir. Eskiden tarım alanı olarak kullanılan yerler, orman açıklıklarına dönüşmüştür. Son kesimler hariç, parkurun hemen her yerinde lavlar, bazalt ve bazaltik andezitler görülmektedir.

Yürüyüş Mesafesi: 10 Km

Yürüyüş Süresi: 6,5 Saat

Zorluk Derecesi: Kolay

Uygun Mevsim: İlkbahar, yaz, sonbahar. Kış aylarında ancak profesyonel ekipler yürüyebilir.

Su Geçişi: Yok.

Bitki Örtüsü: Ağaçlar: Karaçam (Pinus nigra), Meşe türleri (Quercus pubescens, Q. robur, Q. petraea, Q. infectoria, Q. cerris), Ardıç türleri (Juniperus oxycedrus, J.foetidissima, J. excelsa), Titrek Kavak (Populus tremula), Üvez-Öküzgötü (Sorbus torminalis), Fındık (Corylus). Çalı ve Otsu Bitkiler: Hanımtuzluğu (Berberis), Hanı- meli (Lonicera), Geven (Astragalus), Çobanyastığı (Acantholimon), Poruk (Genista), Sarı Burçak (Lathyrus), Unutmabeni (Myosotis), Mine (Veronica), Ballıbaba (Lamium), Sığırkuyruğu (Verbascum).

Hayvanlar: Memeliler: Kızıl Geyik (Cervus elaphus), Yaban Domuzu (Sus scrofa), Tilki (Vulpes vulpes), Çakal (Canis aureus), Boz Ayı (Ursus arctos). Kuşlar: Üveyik (Streptopelia turtur), Büyük Alaca Ağaçkakan (Dendrocopus major), Altın Tavuk- çuk (Regulus regulus), Çam Baştankarası (Parus ater), Ala Karga-Kestane Kargası (Garrulus glandarius), İspinoz (Fringilla coelebs).

Parkurda İçme Suyu: Başlangıç noktasında var.

İllere Uzaklığı: Ankara 190 km., İstanbul 318 km.