Rotaya Başla

Beydili Kayası

new

5 km
Parkur km

Group 763

5/10
Parkur Zorluk Derecesi

Group 764

4.5 Saat
Parkur Süresi

Konum: Parkurun başlangıç ve bitiş noktası, Nallıhan’ın Beydili Köyü’ndedir. ve İlçe merkezine 35 km mesafededir. Parkur başlangıcına, Eskişehir yönüne giden Sarıcakaya yolunan yaklaşık 16. km’sindeki Beydili yol ayrımında ulaşılmaktadır.

Genel Özellikleri: Topoğrafik yapısı ilginç olan parkurda, geniş alanları gören seyir noktaları ve arkeolojik kalıntıları vardır. Zirve noktasına kadar tırmanıldıktan sonra inilerek parkur tamamlamaktadır. Parkuda, Bizans dönemine ait sur duvarı, yapılar ve mezar kalıntıları da görülmektedir.

Yürüyüş Mesafesi: 5 Km

Yürüyüş Süresi: 4,5 Saat

Zorluk Derecesi: Orta – Kolay

Bitki Örtüsü: Ağaçlar: Karaçam (Pinus nigra), Meşe türleri (Quercus pubescens, Q. robur, Q. petraea, Q. infectoria, Q. cerris), Ardıç türleri (Juniperus oxycedrus, J. foetidissima, J. excelsa), Çitlenbik (Celtis australis), Ihlamur (Tilia), Beyaz Dut (Morus alba), İncir (Ficus carica), Üvez-Öküzgötü (Sorbus torminalis). Çalı ve Otsu Bitkiler: Kuşbumu (Rosa canina), Karaçalı (Paliurus spina-christi), Dağ Muşmulası (Cotoneaster), Geyik Dikeni (Crataegus monogyna), Define Yapraklı Laden (Cistus laurifolius), Hanımeli (Lonicera), Burçak (Lathyrus), Deniz Üzümü (Ephedra major), Menengic (Pistacia terebinthus), San Yasemin (Jasminum), Kaya Koruğu (Sedum), Arap Sümbülü (Muscari), Nallıhan Akyıldızı (Ornithogalum), Süsen (Iris), Yabani Soğan (Allium), Sığır Kuyruğu (Verbascum).

Hayvanlar: Yaban Domuzu (Sus scrofa), Kızıl Geyik (Cervus elaphus), Çakal (Canis aureus), Tilki (Vulpes vulpes), Ağaç Sansarı (Martes martes), Kaya Sansarı (Martes foina), Gelincik (Mustela nivalis), Boz Ayı (Ursus arctos). Kuşlar: Kızılşahin (Buteo rufinus), Kartal (Falco).

Parkurda İçme Suyu: Parkur başlangıcında var.

İllere Uzaklığı: Ankara 200 km., İstanbul 340 km.