Rotaya Başla

Sarıçalı Dağı

new

9.5 km
Parkur km

Group 763

8/10
Parkur Zorluk Derecesi

Group 764

7 Saat
Parkur Süresi

Konum: Parkur, Nallıhan’ın kuzey-kuzeybatısındadır. Başlangıç noktası, Çulhalar Köyü’nün içidir. İlçe merkezine uzaklığı, 20 km. ‘dir. İlçe merkezinden kuzeye giden D-140 Karayolunun yaklaşık 5. km.’sinde batıya dönen ve Yakapınar, Çulhalar, Aydoğmuş, Döğmeci köylerine giden asfalt karayolu ile parkura ulaşılır.

Genel Özellikleri: Sançalı Dağı, 1750 m. yüksekliği ile Nallıhan’ın en yüksek noktasıdır. Dağın sarp jeomorfolojik yapısı ile jeolojik oluşumlar, yaşlı ormanlar, çok sayıdaki anıt ağaçlar ve Uyuzsuyu Şelalesi, ilgi çekici noktalardır. 1071 yaşındaki anit Karaçam, bu parkurdadır. Şelâle’nin bulunduğu yer, doğal park alanı olarak düzenlenmiştir. Parkurda, iki farklı kayaç grubu görülür. Sançalı Dağı, beyaz krem, gri ve pembemsi renklerde kireç taşlarından oluşmuştur.

Yürüyüş Mesafesi: 9,5 Km

Yürüyüş Süresi: 7 Saat

Zorluk Derecesi: Orta – zor.

Uygun Mevsim: İlkbahar, yaz, sonbahar. Kış aylarında ancak profesyonel ekipler yürüyebilir.

Su Geçişi: Yok.

Bitki Örtüsü: Ormanlık alan. Ağaçlar: Meşe türleri (Quercus pubescens, Q. macrantera, Q. robur, Q. petraea, Q. infectoria, Q. cerris), Ardıç türleri (Juniperus oxycedrus, J. foetidissima), Karaçam (Pinus nigra), Fındık (Corylus), Akçaağaç (Acer). Çalı ve Otsu Bitkiler: Adi Ardıç (Juniperus communis), Ayı Gülü (Paeonia peregrina), Yabani Gül (Rosa canina), Cehri (Rhamnus), Geven (Astragalus), Çobanyastığı (Acantholimon), Korunga (Onobrychis), Dönbaba (Erodium), Lale (Tulipa), Eğrelti (Dryopteris filix-mas), Nallıhan Akyıldızı (Ornithogalum), Oğul Otu (Melissa), Taşkıran (Saxifraga), Kaya Koruğu (Sedum), Mührü Süleyman (Polygonatum), Orkide (Orchis).

Hayvanlar: Memeliler: Yabani Tavşan (Lepus europaeus), Yaban Domuzu (Sus scrofa), Kızıl Geyik (Cervus elaphus), Gelengi (Spermophilus xanthaphymnus), Kaya Sansarı (Martes foina), Boz Ayı (Ursus arctos). Sürüngenler: Tarla Kertenkele- si (Ophisops elegans), Tosbağa (Testudo graeca). Kuşlar: Karakarga (Corvus corax), Dağ Serçesi (Passer montanus), Kiraz Kuşu (Emberiza hortulana).

Parkurda İçme Suyu: Parkur başlangıç ve bitiş noktasında var.

İllere Uzaklığı: Ankara 185 km., İstanbul 310 km.