Rotaya Başla

Çulhalar – Karacasu

new

7 km
Parkur km

Group 763

2/10
Parkur Zorluk Derecesi

Group 764

3.5 Saat
Parkur Süresi

Konum: Parkur Nallıhan’ın kuzey-kuzeybatısındadır. Başlangıç noktası, Çulhalar Köyü’nün içidir. İlçe merkezine uzaklığı 20 km.’dir. İlçe merkezinden kuzeye giden D-140 karayolunun yaklaşık 5. km.’sinde batıya dönen ve Yakapınar, Çulhalar, Aydoğmuş, Döğmeci köylerine giden asfalt karayolu ile parkura ulaşılır.

Genel Özellikler: Parkur, iki etaplı olarak düşünülmelidir. 1. etap, Çulhalar Köyü’nden Uyuzsuyu Şelalesi’ne kadar olan kesimdir. Orman içinden geçen yol ve patikaları takip etmektedir. 2. etap, Şelâle’nin olduğu noktada Uzundere Vâdisi’ne inerek, dere kenarından vadi boyunca Karacasu Köyü’ne ulaşmaktadır. Bu etapta, sık su geçişleri vardır. Bu sebeple, yürüyüşçülerin yedek malzeme bulundurmaları tavsiye edilmektedir. Parkurun bitiş noktası olan Karacasu Köyü’nde yeme-içme ve konaklama imkânı bulunmaktadır.

Yürüyüş Mesafesi: 7 Km

Yürüyüş Süresi: 3,5 Saat

Zorluk Derecesi: Kolay

Uygun Mevsim: İlkbahar, yaz, sonbahar. Kış aylarında ancak profesyonel ekipler yürüyebilir.

Su Geçişi: Var.

Bitki Örtüsü: Omanlık alan. Ağaçlar: Meşe türleri (Quercus pubescens, Q. robur, Quercus infectoria, Quercus cerris), Ardıç türleri (Juniperus oxycedrus, J. foetidissima), Karaçam (Pinus nigra), Ak Söğüt (Salix alba), Keçi Söğütü (Salix caprea), Karakavak (Populus nigra), Üvez-Öküzgötü (Sorbus torminalis), Ihlamur (Tilia). Çalı ve Otsu Bitkiler: Dağ Muşmulası (Cotoneaster), Ateş Dikeni (Pyracantha

Hayvanlar: Memeliler: Kirpi (Erinaceus concolor), Sivriburunlu Bahçefaresi (Crocidura Suaveolens), Tilki (Vulpes vulpes), Gelincik (Mustela nivalis), Yaban Kedisi (Felis slivestris), Yaban Domuzu (Sus scrofa), Boz Ayı (Ursus arctos). İki Yaşamlı: Ova Kurbağası (Pelophylax Ridibundus). Sürüngenler: İnce Kertenkele (Ablepharus kitaibeli), Yansucul Yılan (Natrix natrix), Benekli Kaplumbağa (Emys orbicularis). Kuşlar: Sığırcık (Stumus vulgaris), Dağ Serçesi (Passer montanus), Florya (Carduelis chloris), Saka (Carduelis carduelis), Karabaş Kirazkuşu (Emberiza melanocephala), Çulhakuşu (Remiz pendulinus), Sarıasma (Oriolus oriolus), Çekirgekuşu (Lanius collurio).

Parkurda İçme Suyu: Parkur başlangıç ve bitiş noktasında var.

İllere Uzaklığı: Ankara 185 km., İstanbul 3 10 km.