Rotaya Başla

Andız Dağı – Andız Yaylası

Bu parkur, Nallıhan'ın batısındaki Beydili Köyü'nün kuzeybatısındadır. İlçe merkezine uzaklığı 28 km'dir. Parkurun başlangıç noktası, Beydili Köyü'nün yaklaşık 7 km doğusundaki Demirköy kavşağındadır. Başlangıç noktası, Sarıcakaya'ya (Eskişehir) giden yolun 16. km'sinde kuzeye giden yol ayrımından, Beydili Köyü'ne varmadan Demirköy kavşağından ulaşılır. Kavşak noktası, parkurun başlangıç noktasıdır.

new

12 km
Parkur km

Group 763

4/10
Parkur Zorluk Derecesi

Group 764

7 Saat
Parkur Süresi

Konum: Nallıhan’ın batısındaki Beydili Köyü’nün kuzeybatısındadır. İlçe merkezine uzaklığı 28 km.’dir. Parkurun başlangıç noktası, Beydili Köyü’nün yaklaşık 7 km. doğusundaki Demirköy kavşağındadır.

Genel Özellikleri : Parkurdaki orman alanlar, jeolojik oluşumlar, yaşlı ağaçlar, yaylâlar ilgi çekicidir. Zirvelerde seyir noktaları vardır. Parkur, orman yollarını, tarla yollarını ve belirgin patikaları takip etmektedir.

Yürüyüş Mesafesi: 12 km.

Yürüyüş Süresi: 7 saat.

Zorluk Derecesi: Kolay.

Uygun Mevsim: İlkbahar, yaz, sonbahar. Kış aylarında ancak profesyonel ekipler yürüyebilir.

Bitki Örtüsü: Ormanlık alan. Ağaçlar: Karaçam (Pinus nigra), Meşe türleri (Quercus pubescens, Q. robur, Q. petraea, Q. infectoria, Q. cerris), Ardıç türleri (Juniperus oxycedrus, J. foetidissima, J. excelsa), Ihlamur (Tilia), Fındık (Corylus), Ova Akçaağacı (Acer campestre), Ahlat (Pyrus elaeagnifolia), Erik (Prunus), Üvez Öküzgötü (Sorbus torminalis). Çah ve Otsu Bitkiler: Kuşburnu (Rosa canina), Karaça- li (Paliurus spina-christi), Dağ Muşmulası (Cotoneaster), Hanımeli (Lonicera), Alç (Crataegus), Arap Sümbülü (Muscari), Geven (Astragalus), Çobanyastığı (Acantholimon), Adaçayı (Salvia), Kekik (Thymus), Emzik Otu (Onosma), Poruk (Genista), Mine (Veronica).

Hayvanlar: Memelier: Yaban Domuzu (Sus scrofa), Kızıl Geyik (Cervus elaphus), Çakal (Canis aureus), Tilki (Vulpes vulpes), Ağaç Sansarı (Martes martes), Kaya Sansan (Martes foina), Gelincik (Mustela nivalis), Boz Ayı (Ursus arctos).

Parkurda İçme Suyu: Var.

İllere Uzaklığı: Ankara 200 km., İstanbul 340 km.